การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนเม. ย. แตะระดับต่ำสุดในรอบ 16 เดือนเนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางการเมืองของไทยหลังการเลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคมจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หากผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชายังคงเป็นผู้นำรัฐบาลต่อไปในฐานะปัจจุบันของเขาคาดว่า CCI จะเพิ่มขึ้นในเดือนเมษายนซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 จากระดับ 80.6

ในเดือนก่อนหน้าเนื่องจากความกังวลในประเด็นต่อไปนี้ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนและการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกการเติบโตของการท่องเที่ยวของไทยที่ยังอยู่ในระดับต่ำรวมถึงรายได้เกษตรกรที่ลดลงเนื่องจากราคาพืชผลต่ำ สาเหตุหลักของการพุ่งเข้าใส่ CCI โกหกในความกังวลต่อสถานการณ์ทางการเมืองในท้องถิ่นหลังการเลือกตั้ง สะท้อนจากดัชนีความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองที่ซบเซาติดต่อกันเป็นเดือนที่สองในเดือนเมษายนสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 58 เดือนนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557


Comments are closed.