การทำความสะอาดฟันที่ถูกวิธี

การทำความสะอาดฟันด้านบดเคี้ยว
วางขนแปรงบริเวณด้านบดเคี้ยวของฟัน แปรงในลักษณะถูไป-มา ตามแนวฟัน ทั่วทั้งปาก
การทำความสะอาดผิวฟันด้านนอก

วางขนแปรงชิดกับขอบเหงือก ขนแปรงเอียงทำมุม 45 องศากับตัวฟันและเหงือก ขนแปรงชี้ขึ้นสำหรับฟันบน และชี้ลงสำหรับฟันล่าง แปรงในลักษณะขยับเบาๆในแนวหน้า-หลังเป็นระยะทางสั้นๆ แล้วปัดลงในฟันบน และปัดขึ้นในฟันล่าง วนให้ทั่วทั้งปาก เริ่มจากซ้ายไปขวา และฟันบนลงมาฟันล่าง
การทำความสะอาดผิวฟันด้านในของฟันหลัง

วางขนแปรงให้ชิดขอบเหงือก เช่นเดียวกับแปรงฟันด้านนอก แปรงในลักษณะขยับเบาๆแล้วปัดลงในฟันบน ปัดขึ้นในฟันล่าง แปรงให้ทั่วด้านในของฟันหลัง
การทำความสะอาดฟันด้านหลังของฟันหน้า

วางแปรงในแนวตั้ง ใช้ปลายแปรงสีฟันแปรงด้านหลังของฟันหน้าแต่ละซี่ โดยขยับเบาๆ ทั้งฟันหน้าบนและฟันหน้าล่าง
การแปรงที่ลิ้น

อย่าลืมแปรงที่ลิ้นด้วยนะคะ เพื่อกำจัดคราบจุลินทรีย์และป้องกันไม่ให้เกิดกลิ่นปากได้ค่ะ

การทำความสะอาดบริเวณซอกฟัน

โดยใช้ไหมขัดฟันความยาวประมาณ 1 ฟุต พันรอบปลายนิ้วกลางทั้งสองข้าง พันเข้ามาจนเหลือไว้ห่างกันประมาณ 2 นิ้ว ดึงไหมขัดฟันให้ตึงด้วยนิ้วโป้งและนิ้วชี้ เคลื่อนไหมไปมาเบาๆเข้าระหว่างซอกฟัน ระวังกระแทกเหงือก เมื่อเคลื่อนไหมผ่านลงไปได้แล้ว ให้ใช้ไหมโอบรอบฟันข้างหนึ่ง เคลื่อนขึ้นลงไปมาเพื่อทำความสะอาดซอกฟัน แล้วโอบไหมกับฟันซี่ข้างเคียง แล้วขยับทำความสะอาดเช่นเดียวกัน ทำเช่นนี้กับทุกซอกฟัน จำเป็นต้องใช้ไหมขัดฟันทำความสะอาดบริเวณซอกฟันที่เราแปรงเข้าไปไม่ถึงทุกวันนะคะ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้งค่ะ

Credit https://www.dentalthai.net/ดัดฟันบางนา/


Comments are closed.