การระบุการเปลี่ยนหรือ “ขอบเขต”

การวิจัยก่อนหน้านี้ของแซ็คและอื่น ๆ ได้แสดงให้เห็นว่าสมองแบ่งแยกกิจกรรมในชีวิตประจำวันออกเป็นลำดับชั้นของเหตุการณ์เล็ก ๆ ที่แตกต่างหรือ “ก้อน” และความสามารถในการระบุการเปลี่ยนหรือ “ขอบเขต” ระหว่างชิ้นส่วนเหล่านี้มีผลต่อประสบการณ์เหล่านี้ ได้รับการเข้ารหัสในความทรงจำของเรา ตัวอย่างเช่นเพียงแค่เดินผ่านประตูซึ่งสมองรับรู้ว่าเป็น “ขอบเขตเหตุการณ์”

ได้รับการแสดงเพื่อลดความทรงจำของเราสำหรับข้อมูลที่มีการประมวลผลเพียงก่อนที่เราจะเข้าไปในห้องใหม่ ดังนั้นบางครั้งเราก็พบว่าตัวเองลืมเหตุผลที่เราเข้าห้องในตอนแรก รูปแบบการทำงานของเหตุการณ์ที่เรียกว่าทฤษฎีการแบ่งส่วนเหตุการณ์ ได้รับความสนใจมากขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา


Comments are closed.