การวางแผนการควบรวมกิจการของผู้ผลิตรถยนต์

อัยการญี่ปุ่นเรียกร้องให้ชายสองคนนี้สมคบคิดที่จะเข้าใจถึงผลตอบแทนของนายฮอนส์โดยประมาณครึ่งหนึ่งของเงินที่ได้รับจากนิสสันประมาณ 5 พันล้านเยนจากปีพ. ศ. 2553 นอกจากนี้ บริษัท ยังมีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการใช้เงินของบริษัท นิสสันได้สร้างทีมงาน “ลับ” ขึ้นมาเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเพื่อดูการประพฤติมิชอบทางการเงินที่ถูกกล่าวหา

โดยนาย Ghosn ผู้ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษในญี่ปุ่นในการพลิกโฉมนิสสันที่ไม่สบายใจ แต่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับระยะเวลาของการล่มสลายของนาย Ghosn ซึ่งมาท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับอนาคตของการเป็นหุ้นส่วนเรโนลต์นิสสัน เขาคิดว่าจะมีการวางแผนการควบรวมกิจการของผู้ผลิตรถยนต์อย่างเต็มที่ซึ่งบางอย่างที่ผู้บริหารบางคนของนิสสันกลัวอาจเห็น บริษัท ของพวกเขาลดลงเหลือน้อยลง


Comments are closed.