การเจริญเติบโตของการมีเพศสัมพันธ์ในเลือด

โมเลกุลที่ได้รับการดัดแปลงไม่เพียงแต่รบกวนการพัฒนาของปรสิตมาลาเรียในช่วงการเจริญเติบโตของการมีเพศสัมพันธ์ในเลือด แต่ยังป้องกันการแพร่เชื้อทางเพศของปรสิตจากเลือดมนุษย์สู่ยุง การป้องกันการแพร่กระจายของปรสิตมาลาเรียจากคนที่ติดเชื้อไปสู่ยุงทำให้ Pantothenamides เหล่านี้สามารถลดโอกาสที่ยุงจะแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้

ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่ายาต้านมาลาเรียรุ่นต่อไปจะต้องกำหนดเป้าหมายปรสิตในหลายขั้นตอนเพื่อรักษาโรคในบุคคลที่ติดเชื้อและป้องกันการแพร่กระจายไปยังผู้อื่น ในช่วงเวลาของการวิจัยตรวจสอบอย่างชัดเจนว่าโมเลกุลที่มีศักยภาพมากที่สุดทั้งสี่ในชั้นสารประกอบฆ่ามาลาเรียปรสิตอย่างไร โดยเฉพาะพวกเขาตรวจสอบว่าสารเหล่านี้มีผลต่อการเผาผลาญของปรสิตในขณะที่เพิ่มขึ้นในเลือดของมนุษย์


Comments are closed.