การเติบโตและการพัฒนาของเซลล์

เครือข่ายที่ซับซ้อนของโปรตีนและกรดอะมิโนที่มีน้ำตาลอยู่ในระดับที่พบได้ตามธรรมชาติในสมอง แต่ให้การสนับสนุนเนื้อเยื่อรอบ ๆ ระบบประสาทเท่านั้น แต่ยังช่วยในการชี้นำการเติบโตและการพัฒนาของเซลล์ การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบนั้นสัมพันธ์กับการลุกลามของเนื้องอกในสมองซึ่งในทางกลับกันจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแสดงออกทางพันธุกรรมและโปรตีนในเซลล์เนื้องอก

การปฏิสัมพันธ์แบบสองทางที่สำคัญระหว่างเซลล์เนื้องอกและ ECM ที่อยู่รอบ ๆ และสังเกตว่าองค์ประกอบโปรตีนใน ECM สามารถป้องกันหรืออนุญาตให้มีการแพร่กระจายของเซลล์เนื้องอกในสมอง เพื่อให้เข้าใจการปฏิสัมพันธ์แบบไดนามิกระหว่างเนื้องอกและ ECM ได้ดีขึ้นผู้เขียนงานวิจัยได้พัฒนาระบบสามมิติในหลอดทดลองซึ่งพวกเขาสามารถตรวจสอบส่วนประกอบ ECM ที่แตกต่างกันและกำหนดบทบาทของพวกเขาในการพัฒนาเนื้องอกเช่นเดียวกับการตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาการศึกษามุ่งเน้นไปที่เนื้องอกในสมองสองชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพยากรณ์โรคที่ทำให้หดหู่


Comments are closed.