ขอความร่วมมืองดขายเหล้าย่านท่องเที่ยวสงกรานต์

ขอความร่วมมือเซเว่น ร้านค้าย่านข้าวสาร สีลม ไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ส่วนพื้นที่อื่น ต้องจำหน่ายถูกต้องตามกฎหมาย ใครฝ่าฝืนลักลอบจำหน่าย ส่งตำรวจฟันโทษสูงสุด นางพัชรี อาระยะกุล รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) สน.ชนะสงคราม กรมสรรพสามิต และหน่วยงานต่างๆ ร่วมการเดินรณรงค์สงกรานต์

ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์ กทม.ปลอดภัย ไม่ดื่ม ไม่ลวนลาม ไม่ซิ่ง” นายทวีศักดิ์ กล่าวว่า กทม.ได้วางแนวทางดูแลพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ ซึ่งทุกสำนักงานเขต และหน่วยงานอื่นๆ จะร่วมเข้มงวด กำกับ ดูแลให้การเล่นน้ำสงกรานต์มีความปลอดภัย ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปลอดการลวนลาม การกระทำอนาจาร การคุกคามทางเพศ และการใช้ความรุนแรงต่างๆ ในพื้นที่จัดงานกว่า 79 แห่งทั่วกรุงเทพฯ โดยกทม.ขอความร่วมมือ จากประชาชนในการเล่นสงกรานต์อย่างสุภาพ ไม่ใช้ความรุนแรง และขอให้ผู้ประกอบกิจการให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 อย่างเคร่งครัดในการไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

นายทวีศักดิ์กล่าวต่อว่า สำหรับถนนข้าวสาร และถนนสีลม ถือเป็นจุดเล่นน้ำสงกรานต์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก มีประชาชนมาร่วมเล่นน้ำสงกรานต์จำนวนมาก กทม.จึงเร่งประสานร้านอาหาร สถานบันเทิงต่างๆ งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาล แต่หากผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก็ต้องจำหน่ายภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดเท่านั้นคือ ช่วง 11.00-14.00น. และ17.00-24.00น. และหากร้านค้าใดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยไม่มีใบอนุญาต จะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างสูงสุด นอกจากนี้ในร้านสะดวกซื้อ เซเว่นอีเลฟเว่น โดยรอบถนนข้าวสารและสีลม กทม.ประสานขอความร่วมมือ งดจำหน่ายแอลกอฮอล์ตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์อีกด้วย ทั้งนี้ตามพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ จะมีกลุ่มผู้ค้า นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาลักลอบแบ่งขาย โดยไม่บรรจุในบรรจุภัณฑ์เดิม ซึ่งรูปแบบดังกล่าว กทม.ก็ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจัดสายตรวจ หากพบก็จะดำเนินการตามกฎหมายทันที ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 6เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท อย่างไรก็ตามในโซนเล่นน้ำสงกรานต์ กทม.โดยสำนักงานเขตพื้นที่ จะตั้งจุดสกัดในบริเวณจุดเข้าออก เพื่อดูแลความปลอดภัย ซึ่งจะห้ามการนำแป้ง ปืนฉีดน้ำแรงดัดสูง อาวุธ สิ่งชองที่อาจเป็นอาวุธ หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าพื้นที่อย่างเด็ดขาด ซึ่งตนต้องขอความร่วมมือจากประชาชนเพื่อให้งานสงกรานต์ปลอดภัยมากที่สุด. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth


Comments are closed.