ความผันผวนของการเคลื่อนไหวของเงินทุนที่สูงขึ้น

องค์กรขนาดเล็กบางแห่งโดยเฉพาะที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างได้จดทะเบียนสถานะทางการเงินที่อ่อนแอ พวกเขารวมถึงโรงสีข้าวและธุรกิจค้าปลีก สถานการณ์ดังกล่าวสอดคล้องกับสินเชื่อ SME คุณภาพสูงของธนาคารพาณิชย์ที่ระดับ 4.7% ยังมีความเสี่ยงอีกประการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความผันผวนของการเคลื่อนไหวของเงินทุนที่สูงขึ้น

จากรายการกังวลตั้งแต่การคว่ำบาตรการค้าของสหรัฐแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นของสหรัฐและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร ปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการกู้ยืมผ่านตลาดตราสารหนี้และการขยายตราสารหนี้ระยะสั้น แม้ว่า บริษัท ส่วนใหญ่จะเปิดตัวตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่“ A” หรือสูงกว่า แต่แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกที่สูงขึ้นอาจทำให้ต้นทุนการกู้ยืมสูงขึ้นผ่านตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารบางรายที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์อาจต้องทวงหนี้ของพวกเขา


Comments are closed.