ความพยายามของรัฐในการแก้ไขปัญหา

การใช้งานยังคงเป็นปัญหาอยู่ซึ่งทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจในเจตนาที่จะมีนโยบายที่ดีในบางพื้นที่นำร่องเราสามารถเห็นการรับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเวลานานและความพยายามของรัฐในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ แต่โดยพื้นฐานการมีส่วนร่วมซึ่งดูเหมือนจะไม่มีกระบวนการทั้งหมด รัฐกำหนดหลักสูตรอย่างเดียว วรางคณากล่าวอธิบดีกรมป่าไม้กล่าวว่าปัจจุบันนโยบายและการออกกฎหมายเป็นไปอย่างถูกต้อง

และพร้อมที่จะดำเนินการ ในอนาคตเขายอมรับว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องปฏิรูปตัวเองและทำงานอย่างใกล้ชิดกับพลเมืองที่มีสิทธิเรียกร้องที่ดินโดยเริ่มจากการแบ่งแยกเขตแดนของพื้นที่ที่ทับซ้อนกัน เขาถามผู้เข้าร่วมฟอรัมว่าผู้คนพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและทำงานกับเจ้าหน้าที่ป่าหรือไม่”นี่เป็นงานในอนาคตที่สนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดี


Comments are closed.