ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพสมอง

ความดันโลหิตสูงเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของโลกซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ใหญ่ราว 80 ล้านคนในสหรัฐอเมริกาและอีกหนึ่งพันล้านคนทั่วโลก นอกจากนี้ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพสมองและความดันโลหิตสูงเป็นที่สนใจเพิ่มขึ้นเนื่องจากนักวิจัยตรวจสอบว่าความดันโลหิตที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อหลอดเลือดสมองซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความจำภาษาและทักษะการคิด

ในการศึกษาเชิงสังเกตการณ์นี้นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากผู้ใหญ่ 11,000 คนจากการศึกษาระยะยาวของจีนด้านสุขภาพและการเกษียณอายุ เพื่อประเมินว่าความดันโลหิตสูงและการรักษามีผลอย่างไร ความดันโลหิตสูงหมายถึงมีความดันโลหิตซิสโตลิก 140 มม. ปรอทหรือสูงกว่าและความดันโลหิต ผู้เข้าร่วมการศึกษาที่บ้านเกี่ยวกับการรักษาความดันโลหิตสูงระดับการศึกษาและสังเกตว่าพวกเขาอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมในชนบทหรือในเมือง พวกเขายังถูกขอให้ทำการทดสอบความรู้ความเข้าใจเช่นจำคำศัพท์ทันทีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแบบทดสอบความจำ


Comments are closed.