ความเกี่ยวข้องกับการตอบสนองที่ผิดปกติ

การวินิจฉัยความผิดปกติของความคิดนั้นง่ายขึ้นเมื่อพบเครื่องหมายที่เชื่อถือได้และตรงตามวัตถุประสงค์ ในกรณีของโรคจิตเภทเรารู้จักกันมานานกว่า 30 ปีว่ามีความเกี่ยวข้องกับการตอบสนองที่ผิดปกติ ตามปกติแล้วเราจะไม่สะดุ้งมากนักเพราะเสียงดังถ้ามีการระเบิดขนาดเล็กปรากฏการณ์นี้เรียกว่าการยับยั้ง เพราะชีพจรเริ่มต้นยับยั้งการตอบสนองที่น่าตกใจ

ในคนที่มีอาการจิตเภท PPI จะลดลงซึ่งหมายความว่าการตอบสนองที่น่าตกใจของพวกเขาไม่ได้ลดลงมากเท่าที่ควรจะเป็นหลังจากการเตรียมการตัวบ่งชี้พฤติกรรมที่ดีและแม้ว่ามันจะไม่สามารถช่วยให้เราเข้าใจชีววิทยาโดยตรงหลังจิตเภทมันเป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่การค้นพบในปัจจุบันเริ่มมองหาความแตกต่างในการแสดงออกของโปรตีนระหว่างหนูสายพันธุ์ที่มี PPI ต่ำหรือสูงมาก ในที่สุดพวกเขาพบว่าเอนไซม์ Mpst นั้นแสดงออกในสมองของหนูที่มีค่า PPI ต่ำกว่าในสายพันธุ์ที่มี PPI สูง เมื่อรู้ว่าเอนไซม์นี้ช่วยผลิตไฮโดรเจนซัลไฟด์ทีมจึงวัดระดับไฮโดรเจนซัลไฟด์และพบว่าพวกมันสูงกว่าในหนูที่มี PPI ต่ำ


Comments are closed.