ตักบาตรลดเค็ม ลดจำนวนพระป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

เครือข่ายลดบริโภคเค็มแนะนำชาวพุทธ ใช้ช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชาทำบุญใส่บาตรทำบุญจัดอาหารใส่บาตรถวายพระสงฆ์ ลดเค็มลดโซเดียม ลดจำนวนพระสงฆ์ป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เผยตัวเลขพระสงฆ์ป่วยเพิ่มขึ้นทุกปี ในช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชา ทางเครือข่ายเครือข่ายลดบริโภคเค็มขอใช้โอกาสนี้ เพื่อรณรงค์ให้ชาวพุทธทุกคนที่จะทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ระมัดระวังเรื่องการทำอาหารถวายพระ

โดยเฉพาะอาหารที่จัดถวาย ควรเป็นอาหารที่ปรุงรสให้พอดี ไม่เค็มจัดหรือหวานจัดจนเกินไป โดยอาหารที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ประกอบด้วย อาหารแห้ง เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, แหนมและปลากระป๋อง ส่วนอาหารสำเร็จรูป เช่น แกงเขียวหวาน ไข่พะโล้ และจำพวกผัดผักทุกประเภท ซึ่ง ปัจจุบันจากความร่วมมือกันในทุกภาคส่วน ทำให้ผู้ประกอบการอาหารมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับการบริโภคมากกว่า 618 ผลิตภัณฑ์ โดยการรับรองการใช้สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ซึ่งผู้บริโภคสามารถนำมาซื้อรับประทาน เพื่อสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว รวมถึงนำมาถวายพระสงฆ์ได้อีกด้วย

จากข้อมูลด้านการเจ็บป่วยของพระสงฆ์ที่มารักษาตัวที่โรงพยาบาลสงฆ์ พบว่า ในปี พ.ศ.2556 มี พระสงฆ์มารับการตรวจรักษา จำนวน 71,037 ราย พบป่วยด้วยโรคเบาหวาน 5,090 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.17 โรคความดันโลหิตสูง 5,472 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.7 ภาวะไขมันในเลือดสูง 7,315 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.30 และจากการวิจัยสุขภาพพระสงฆ์จำนวน 246 รูป ในพื้นที่ 11 จังหวัดทั่วประเทศ ในโครงการร่วมแรง ร่วมใจสร้างเสริมสุขภาวะพระสงฆ์ไทย เมื่อปี 2544- 2555 พบว่า สุขภาวะ 4 มิติของพระสงฆ์ คือ กาย จิตใจ ปัญญา และสังคม โดยไม่พบปัญหารุนแรงใน ด้านจิตใจ ปัญญาและสังคม พบด้านที่มีปัญหาเรื่องเดียวคือ ร่างกายและสุขภาพ โดยพระสงฆ์ร้อยละ 45.1 มีภาวะอ้วน ร้อยละ 43.1 จากข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นว่าการเจ็บป่วยของพระสงฆ์มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth


Comments are closed.