ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อกฎหมายการทำหมันของญี่ปุ่น

เหยื่อของการทำหมันที่ถูกบังคับในญี่ปุ่นหลายสิบคนมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชย ภายใต้กฎหมายสุพันธุศาสตร์ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2491 ถึง 2539 ผู้คนจะต้องเข้ารับการผ่าตัดเพื่อป้องกันไม่ให้เด็ก ๆ มองว่าต่ำกว่า ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อหลายคนมีความพิการทางร่างกายหรือทางปัญญาความเจ็บป่วยทางจิตหรือปัญหาพฤติกรรม นายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะออกมาขอโทษสำหรับความทุกข์ทรมานมาก

ที่พวกเขามีประสบการณ์ ภายใต้กฎหมายใหม่ที่ผ่านไปเมื่อวันพุธผู้ที่รอดชีวิตจะได้รับ 3.2 ล้านเยน หลายคนเป็นเด็กหรือวัยรุ่นเมื่อพวกเขาดำเนินการ ตอนนี้พวกเขามีเวลาห้าปีในการยื่นขอค่าชดเชยซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ ในช่วงเวลาที่กฎหมายมีผลบังคับใช้คนจำนวนมากต้องถูกดำเนินการที่ทำให้พวกเขาไม่สามารถมีลูกได้เนื่องจากมีความพิการหรือเจ็บป่วยเรื้อรังอื่น ๆ ทำให้พวกเขาต้องทนทุกข์ทรมานอย่างมาก


Comments are closed.