ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากความประมาท

ประเมินผลกระทบด้านความรับผิดชอบของโครงการด้านการสื่อสารและความละเอียดในโรงพยาบาล Massachusetts ทั้งสี่แห่ง ผลของพวกเขาเผยแพร่ในวันนี้พิเศษ “ความปลอดภัยของผู้ป่วย” ฉบับสุขภาพการต่างประเทศพบว่าโปรแกรมเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มที่ดีขึ้นในอัตราของการเรียกร้องใหม่และค่าใช้จ่ายการป้องกันทางกฎหมายที่บางส่วนของเว็บไซต์

และพวกเขาพบว่าวิธีการดังกล่าวไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงในการรับผิดใด ๆ ในไซต์ โปรแกรมอนุญาตให้องค์กรเหล่านี้ปฏิบัติตามข้อผูกพันทางจริยธรรมของตนในการเปิดเผยเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และส่งเสริมความปลอดภัยของผู้ป่วยโดยไม่ต้องเผชิญกับผลกระทบด้านลบ โรงพยาบาลสามารถทำสิ่งที่ถูกต้องได้ ซื่อสัตย์เกี่ยวกับข้อผิดพลาดขอโทษและชดเชยผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากความประมาท


Comments are closed.