“พล.อ.ประวิตร” สั่งรวบรวมฐานข้อมูลความมั่นคง-อัตลักษณ์บุคคล

“พล.อ.ประวิตร” สั่งรวบรวมฐานข้อมูลแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ ฐานข้อมูลด้านความมั่นคง ฐานข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล ให้ สมช.จัดเก็บ คาด เรียบร้อยภายใน 2 ปี ช่วยลดความซ้ำซ้อนพิสูจน์อัตลักษณ์ แก้ปัยหาความมั่นคงที่ครอบคลุม

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคง ครั้งที่ 1 วันนี้ (2 พ.ค.) การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ 3 คณะ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการจัดทำฐานข้อมูลด้านความมั่นคงในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลด้านความมั่นคง และ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแนวทางการจัดตั้งฐานข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลแห่งชาติ นอกจากนี้ ยังมีมติเห็นชอบ ร่างคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการบริหารข้อมูลอัตตลักษณ์บุคคลแห่งชาติ และแนวทางการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง มีสถาบันนิติเวช กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยกลาง และมอบหมายให้สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) นำร่างคำสั่งตามความเห็นของคณะกรรมการ รายงานต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อให้มีการบังคับใช้ต่อไป

ด้าน พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตรสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลทั้งหมด ส่งให้กับหน่วยงานกลางของ สมช. จัดเก็บ คาดจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 2 ปี อีกทั้งยังกำชับให้หน่วยงานกลางในการจัดเก็บข้อมูล และหน่วยงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สนับสนุนข้อมูลให้กับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค4 ส่วนหน้า) นำไปใช้ นอกจากนี้ หากต้องการข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ก็ให้รีบดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน

“การจัดทำฐานข้อมูลทั้งหมด เพื่อช่วยลดความซ้ำซ้อน ในเรื่องของการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล เนื่องจากจะดำเนินการตรวจสอบเพียงครั้งเดียว และการดำเนินธุรกรรมต่างๆ หลังจากนี้ จะเกิดความสะดวกรวดเร็วกับประชาชนมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหางานด้านความมั่นคงที่จะครอบคลุม ทั้งการปลอมแปลงบัตร การทำธุรกรรมต่างๆ ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและตามแนวชายแดน” พล.ท.สรรเสริญ กล่าว .- สำนักข่าวไทย


Comments are closed.