พีมูฟจี้รัฐแก้ปัญหาที่ดินทำกิน

กลุ่มพีมูฟ เดินเท้าจาก UN มาที่ศูนย์บริการประชาชน เพื่อทวงถามความคืบหน้า หลังเคยเรียกร้องความเป็นธรรมให้แก้ปัญหาที่ดินทำกินไปก่อนหน้านี้

กลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือ พีมูฟ จำนวน 450 คน นำโดยนายบุญ แซ่จู และ นายจำนงค์ หนูพันธ์ เดินเท้าจากองค์การสหประชาชาติ (UN) มาที่ศูนย์บริการประชาชน ทำเนียบรัฐบาล โดยเข้ามาพร้อมรถกระบะขนเครื่องขยายเสียง และกล่าวถึงข้อเรียกร้องให้แก้ปัญหาของทางกลุ่มที่ต้องการการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเร่งด่วนและการปกป้องสิทธิมนุษยชน อาทิ เรื่องความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับนายทุนและเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงความเดือดร้อนจากนโยบายจัดสรรทรัพยากรที่ดินโดยชุมชน นโยบายธนาคารที่ดิน อ้างว่า การบริหารประเทศของรัฐบาล คสช. ในการแก้ไขปัญหาที่ดินไม่มีความคืบหน้า หลังจากทางกลุ่มได้เดินทางมายื่นหนังสือที่ศูนย์บริการประชาชนไปแล้วเมื่อวันที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ถูกไล่รื้อ จับกุม และถูกดำเนินคดี

จากนั้น กลุ่มพีมูฟ ได้อ่านแถลงการณ์ถึงการลดความเลื่อมล้ำ ลดความเป็นธรรม ปกป้องชุมชน อาทิ การจัดตั้งธนาคารที่ดิน ที่เป็นกลไกและช่องทางให้คนจนและเกษตรกรเข้าถึงที่ดิน โดยนำรายได้จากภาษีที่ดินมาสนับสนุน การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในที่ดินและทรัพยากรป่าไม้ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม รวมถึงการแก้ปัญหาระหว่างภาครัฐกับประชาชนที่ล้มเหลว .-สำนักข่าวไทย


Comments are closed.