รัฐบาลได้ทำการสอบสวนการตัดไฟครั้งใหญ่

รัฐบาลได้ทำการสอบสวนการตัดไฟครั้งใหญ่ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนเกือบหนึ่งล้านคนทั่วอังกฤษและเวลส์คณะกรรมการจะพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นผู้โดยสารรถไฟติดค้างสัญญาณไฟจราจรไม่ทำงานและบ้านเรือนนับพันถูกกระโจนสู่ความมืดในช่วงที่ไฟดับ การสอบสวนจะพิจารณาว่าขั้นตอนตามกริดแห่งชาตินั้นเหมาะสมกับวัตถุประสงค์หรือไม่

ไฟฟ้าขัดข้องทำให้เกิดการหยุดชะงักครั้งใหญ่กริดแห่งชาติจะต้องตรวจสอบและรายงานไปยัง Ofgem อย่างเร่งด่วน คณะกรรมการบริหารกรณีฉุกเฉินด้านพลังงานซึ่งดำเนินการสอบสวนจะสำรวจว่ามีปัญหาทางเทคนิคหรือไม่รวมถึงกริดแห่งชาติที่สื่อสารเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและแก้ไขปัญหาได้ดีเพียงใด หน่วยงานกำกับดูแลด้านพลังงาน Ofgem ได้เรียกร้องให้รายงานรายละเอียดเร่งด่วนเป็นสิ่งที่ผิดพลาดและอาจดำเนินการบังคับใช้รวมถึงการปรับและกริดแห่งชาติได้สัญญาว่าจะเรียนรู้บทเรียนแต่เพิ่มระบบของมันไม่ได้ที่จะตำหนิ


Comments are closed.