วิหารแปดแห่งที่มีหน้าผาที่ติดกับหิน

นักอนุรักษ์หินที่ศึกษาวัดของกัมพูชามานานกว่า 20 ปีคาดว่ากำแพงที่จารึกไว้หลายร้อยเมตรจะยุบลงเมื่อเวลาผ่านไปปล่อยให้จิ๊กซอว์ปริศนาลึกลับสำหรับนักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดี ในแง่ของบรรยากาศ Warrack likens Banteay Chhmar ไปยังวัดที่มีชื่อเสียงของนครวัดในปี 1990 เมื่อการท่องเที่ยวยังคงเป็นช่วงวัยเด็ก กองทุนมรดกโลกและรัฐบาลกัมพูชาได้เริ่มดำเนินการอนุรักษ์

และพัฒนาชุมชนโดยเปิดพื้นที่ให้กับผู้มาเยือนไม่นานหลังจากนั้น ในการเดินทางไป Banteay Chhmar ระยะไกลซีเอ็นเอ็นพบกับโลกลึกลับซึ่งห่างไกลจากฝูงชนและเสียงของเสียมราฐ ประสบการณ์ยอดเยี่ยม ท่ามกลางหินปูนและโขดหินที่ซับซ้อนมีวิหารแปดแห่งที่มีหน้าผาที่ติดกับหินประดับประดาด้วยรอยยิ้มอันลึกลับซึ่งคิดว่าพรรณนาถึงเทวรูป


Comments are closed.