สปสช.และกรมราชทัณฑ์ร่วมพัฒนาสุขภาพผู้ต้องขัง

สปสช. และกรมราชทัณฑ์ ร่วมพัฒนาระบบสุขภาพผู้ต้องขัง เพิ่มศักยภาพสถานพยาบาลในเรือนจำ ดูแลผู้ต้องขังเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพ

สปสช. กระทรวงสาธารณสุข และกรมราชทัณฑ์ ลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ เพื่อสร้างความตระหนักและร่วมกันพัฒนารูปแบบการจัดบริการ และพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ ให้สามารถเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพครอบคลุมทุกด้าน

นายแพทย์ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ สปสช. ได้รับมอบให้ดำเนินการขึ้นทะเบียนสิทธิผู้ต้องขังในระบบหลักประกันสุขภาพ จัดสรรงบประมาณและจ่ายค่าชดเชยค่าบริการ จัดทำระบบบริการ การเงิน และคุณภาพบริการ ซึ่งจะทำให้สถานพยาบาลในเรือนจำได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มศักยภาพในการดูแลสุขภาพผู้ต้องขัง ล่าสุดมีผู้ต้องขังลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแล้วกว่า 260,000 คน หรือร้อยละ 91.28 จากจำนวนผู้ต้องขังทั้งหมดกว่า 280,000 คน


Comments are closed.