“สิ่งที่น่าสนใจที่สุดในเรื่องนี้คือความแข็งแกร่งของมัน”

ผู้รับไม่ค่อยมีโอกาสที่จะเปิดอีเมลหากเรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่าพรรคเดโมแครตมีโอกาสนำไปสู่การแข่งขันที่ใกล้ชิดมากเมื่อเทียบกับข้อความที่บอกว่าเขาเข้าร่วมแข่งขันที่ใกล้ชิดกัน ในบรรดาผู้ที่เปิดอีเมลคนมีโอกาสน้อยที่จะคลิกลิงก์บริจาคและมีโอกาสน้อยที่จะบริจาคเงินเมื่อพรรคเดโมแครตแสดงให้เห็นว่ามีผู้นำมากกว่าเมื่อพรรคเดโมแครตถูกแสดงให้เห็นว่าอยู่เบื้องหลัง

“สิ่งที่น่าสนใจที่สุดในเรื่องนี้คือความแข็งแกร่งของมัน” โรเจอร์กล่าว “รูปแบบของการค้นพบนี้เกิดขึ้นจากการตั้งค่ามุมมองและความเชื่อที่แตกต่างกันโดยไม่คาดฝันและเกิดขึ้นทั่วทั้งวัฒนธรรมผู้คนเชื่ออย่างลำเอียงว่าคนอื่น ๆ จะเปลี่ยนแปลงในรูปแบบที่สอดคล้องกับความชอบและมุมมองและความเชื่อในปัจจุบันของพวกเขา” ตามที่นักวิจัยอคตินี้สามารถช่วยอธิบายถึงปรากฏการณ์พฤติกรรมทั้งหมดได้จากการทำงานที่ไม่ดีหรือมีความสัมพันธ์กับการประเมินความขัดแย้งทางการเมืองในทางการเมืองในอนาคตที่ไม่ถูกต้อง


Comments are closed.