เครื่องหมายเซลล์ผิวเพื่อแยกตัวสำรอง

ทุก ๆ วินาทีเซลล์เม็ดเลือดใหม่สองล้านเซลล์จะถูกสกัดโดย HSCs ที่สร้างใหม่และน่าอัศจรรย์ซึ่งอยู่ในใจกลางของกระดูกส่วนใหญ่ เพียงเศษเสี้ยวของเซลล์เหล่านี้เคลื่อนที่ผ่านวัฏจักรของเซลล์ในเวลาใดก็ตาม ส่วนที่เหลือนอนอยู่ในสถานะที่ไม่ได้ใช้งานหรือเงียบสงบซึ่งครั้งหนึ่งเคยเชื่อว่าจะปกป้องพวกเขาจากอันตราย อย่างไรก็ตามการศึกษาหลายแห่ง

แสดงให้เห็นว่า HSCs ส่วนใหญ่ที่นิ่งสงบเหล่านี้มีความไวต่อความเสียหายของดีเอ็นเอจากการทำเคมีบำบัด การทดลองที่สำคัญใช้ตัวทำเครื่องหมายเซลล์ผิวเพื่อแยกตัวสำรองและ HSC ที่เตรียมไว้ นักวิจัยได้ทำการปลูกถ่าย HSCs สำรองหรือเตรียม HSCs ไว้ในสัตว์ที่เป็นผู้รับ หลังจากสร้าง engraftments แล้วพวกเขาทำการรักษาหนูผู้รับด้วยตัวแทนเคมีบำบัด 5-fluorouracil (5-FU) ในขณะที่ HSC ที่ทำสีไว้ก่อนสะท้อนจากเซลล์เลือดที่ได้รับเริ่มลดลงหลังการรักษาอนุพันธ์ของ HSCs สำรองไม่ได้รับอันตราย จากผลเราพบว่าเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดมีประชากรย่อยที่แตกต่างกันในเชิงหน้าที่ เซลล์หนึ่งที่ทำหน้าที่ภายใต้สภาวะปกติและอีกเซลล์หนึ่งทำหน้าที่ภายใต้สภาวะความเครียด


Comments are closed.