เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากแบคทีเรีย

คำแนะนำในหลักเกณฑ์ระดับชาติกระตุ้นให้แพทย์ทำการเจาะเอวในชั่วโมงแรกในผู้ป่วยที่สงสัยว่ามีอาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบเว้นแต่ผู้ป่วยจะมีอาการเฉพาะที่ไม่ปลอดภัย เพียง 12% ของผู้ป่วยที่ศึกษาควรมีการตรวจสมองก่อนที่จะมีการเจาะเอวถ้ามีการปฏิบัติตามแนวทางนี้ กรณีของเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากแบคทีเรียซึ่งเป็นโรคที่คุกคามชีวิตได้ลดลงอย่างมากในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมาหลังจากมีการฉีดวัคซีนชนิด

ที่พบมากที่สุดและการศึกษาพบว่าโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อไวรัสในปัจจุบันเป็นสาเหตุหลักของคดีส่วนใหญ่ ความสามารถในการตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วว่าแบคทีเรียหรือไวรัสใดที่ก่อให้เกิดความเจ็บป่วยนั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรักษาผู้ป่วยที่เหมาะสม ควรให้ยาปฏิชีวนะแก่ผู้ที่เป็นโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย แต่ไม่ใช่ไวรัสเยื่อหุ้มสมองอักเสบเนื่องจากไวรัสไม่ตอบสนองต่อยาปฏิชีวนะ


Comments are closed.