เร่งแก้ปัญหาขายสลากฯเกินราคา-รวมชุด

สำนักงานสลากฯ เร่งแก้ปัญหาสลากเกินราคาและสลากรวมชุด พร้อมเชิญชวนออกความเห็นร่างพรบ.สลากฯผ่านเว็บไซต์

พลตรีฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวถึงกรณีที่ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา ยังคงมีการจำหน่ายสลากเกินราคาและมีการนำสลากมารวมชุด ว่า เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว สำนักงาน ฯ ได้กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาและสลากรวมชุด(ระยะสั้น) ด้วยการเลื่อนวันรับสลากฯ ทั้งระบบการจ่ายสลากฯ ออกไปจากกำหนดเดิม 2 วัน โดยสลากตัวแทนจำหน่ายทุกประเภท เดิม รับสลากในวันก่อนออกรางวัล-วันออกรางวัล-หลังวันออกรางวัล เปลี่ยนเป็น รับสลากหลังวันออกรางวัล 3 วัน

สำหรับตัวแทนจำหน่ายประเภทสมาคม องค์กรและมูลนิธิ จะรับสลากวันสุดท้ายของการจำหน่าย เช่น วันที่ 4 และวันที่ 19 ส่วนสลากโครงการซื้อ – จองล่วงหน้าฯ เลื่อนวันทำรายการระบบซื้อสลาก เดิมวันที่ 3 หรือวันที่ 18 ของเดือน เปลี่ยนเป็นวันที่ 4 หรือวันที่ 19 ของเดือน และจะเปิดระบบจองในวันถัดไป รวมทั้งเลื่อนเวลาเปิด – ปิดระบบ

ส่วนการทำรายการผ่านตู้เอทีเอ็ม และNet Bank ของธนาคารกรุงไทย จากเดิม เวลา 08.15 – 15.30 น. เปลี่ยนเป็น เวลา 07.30 – 12.00 น. สำหรับการทำรายการผ่านสาขา สามารถทำรายการได้ตามเวลาเปิดทำการสาขาและจะปิดระบบในเวลา 12.00 น. ส่วนการรับสลาก เดิมสลากจองรับวันที่ 5 และ 20 เปลี่ยนเป็น วันที่ 7 และ 22 ของเดือน สลากซื้อวันรับสลากคงเดิม

นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงเพดานจำนวนสลากซื้อและสลากจองวันแรก จะเป็นไปตามที่สำนักงานฯ กำหนดในแต่ละคราว หากมีผู้จองสลากฯ ไม่ครบจำนวนในวันแรก จะยกยอดสลากคงเหลือไปเปิดให้จองในวันที่สองด้วยเงื่อนไขเดิมต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ จะแจ้งยอดเพดานสลากคงเหลือให้ทราบตั้งแต่เวลา 14.00 น. ของวันทำรายการจองสลากวันแรก ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานฯ www.glo.or.th สำนักงานฯ ยังประสานผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารให้ดำรงความต่อเนื่องในการตรวจสอบการจำหน่ายอย่างเข้มข้น เพื่อคัดกรองผู้ขายที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย สัญญา ประกาศ หลักเกณฑ์ ออกจากระบบการจำหน่ายต่อไป

ต่อกรณีความคืบหน้าของการเปิดให้มีการประชาพิจารณ์ ร่างพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้น พลตรีฉลองรัฐ ฯ กล่าวว่า ตามที่ สำนักงาน ฯ ได้เปิดให้สาธารณชนแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติสลาก ในห้วงวันที่ 1- 15 กันยายน ที่ผ่านมานั้น มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็น ผ่านเว็บไซต์สำนักงานสลากฯ จำนวน 525 ราย ส่วนเว็บไซต์ กระทรวงดิจิทัล ฯ มีผู้เข้าไปอ่านแต่ไม่แสดงความเห็น 140 ราย นอกจากนี้ มีเอกสารแสดงความคิดเห็นจากหน่วยงานภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 6 ราย และเอกสารจากหน่วยงานของภาครัฐและอื่น ๆ 5 ราย อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กระบวนการรับฟังความคิดเห็นยังไม่สิ้นสุด สำนักงานฯ ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์อีกครั้งตั้งแต่วันนี้ (1 ตุลาคม) จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2560 ขอเชิญชวนทุกคนทุกฝ่ายร่วมกันไปแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆอย่างเต็มที่ เพื่อให้ได้กฎหมายที่ตรงกับความต้อกงารของเรามากที่สุด

ผู้อำนวยการสำนักงานสลากฯ กล่าวว่า ปัญหาการจำหน่ายสลากเกินราคาและมีการนำสลากมารวมชุดที่เกิดขึ้น สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มีการติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสลากอย่างใกล้ชิด ได้พบสิ่งบอกเหตุปัญหาสลากเกินราคา หลายปัจจัย ได้แก่ ข้อมูลจาก call center พบว่ามีประชาชนร้องเรียนเรื่องสลากกินแบ่งรัฐบาล เกินราคาสูงขึ้นมากจากปกติเดือนละประมาณ 100 รายเพิ่มสูงขึ้นเป็น 500 กว่ารายในเดือน กรกฎาคม และ 800 กว่ารายในเดือนสิงหาคม รวมถึงการลงพื้นที่ของคณะกรรมการบริหารจัดการสลากและผู้ตรวจการณ์ของสำนักงานฯ พบว่า สลากฯฉบับเดี่ยวตามแผงขายเริ่มมีปริมาณลดน้อยลงในขณะที่มีสลากฯรวมชุดเพิ่มมากขึ้นและวางจำหน่ายได้เร็วขึ้น ประกอบกับรายงานผลการจับกุมผู้จำหน่ายสลากฯ เกินราคา ของเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศและชุดตรวจของจังหวัดต่างๆ พบว่า สลากฯขายเกินราคาที่จับได้ส่วนใหญ่เป็นสลากฯชุดและมีแนวโน้มว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเนื่องจากผู้จำหน่ายชอบที่จะขายสลากฯ ชุดเพราะขายได้ครั้งละหลายใบและหาข้ออ้างในการขายเกินราคาได้ง่ายกว่าสลากฯใบ

นอกจากนี้ การมีผู้ถูกรางวัลที่หนึ่งเป็นสลากฯ รวมชุด ผลทางจิตวิทยาอาจทำให้เกิด Demand เทียม นายทุนผู้รวมชุด ฉวยโอกาสเพิ่มจำนวนและขนาดสลากฯชุดเข้าตลาด ส่งผลให้ปริมาณสลากฯฉบับเดี่ยวในตลาดลดลง นอกจากนี้ ตัวแทนจำหน่ายทั้งของสำนักงานฯและของสมาคมองค์กรบางคนรวมทั้ง ผู้ทำรายการซื้อ-จองล่วงหน้าฯ ส่วนหนึ่งนำสลากที่ได้ไปจำหน่ายต่อให้กับคนกลาง ไม่ได้จำหน่ายตรงให้กับประชาชนหรือผู้บริโภคตามที่สำนักงานกำหนด ผู้อำนวยการสำนักงานสลากฯ กล่าว-สำนักข่าวไทย


Comments are closed.