• Category Archives health news
 • เตรียมจัดจุดทิ้งขยะอันตราย 50 เขต

  สำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวถึงแนวทางกำจัดขยะอันตรายในพื้นที่กรุงเทพฯว่าขยะของเสียอันตรายเป็นขยะชนิดหนึ่งที่ในพื้นที่กรุงเทพฯมีจำนวนเพิ่มากขึ้นในทุกๆปี โดยเฉพาะขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่การพัฒนาเทคโนโลยีต่อเนื่องทำให้ขยะดังกล่าวก็เพิ่มมากขึ้น
  Continue reading  Post ID 42


 • มะเร็ง…..ไม่ใช่โทษประหารชีวิต

  .คนทั่วโลกเป็นมะเร็งกันมากขึ้น….ประเทศไทยก็ไม่พ้นจากกระแสโรคเหล่านี้

  …สมภารวัดชื่อดังรูปหนึ่ง ปรารถให้ผมฟังว่า ศพที่ไปฌาปนกิจที่เมรุเผาศพที่วัดของท่านประมาณ ๕๐% เสียชีวิตจากมะเร็ง ซึ่งแตกต่างจากเมื่อ ๓๐ ปีที่แล้วที่ท่านมาบวชใหม่ๆ “สมัยก่อนศพมะเร็งมาเผาที่วัด มีซัก ๑๐-๒๐% เท่านั้นเอง ตอนนี้เพิ่มขึ้น ๒-๓ เท่า บางศพอายุยังน้อยอยู่เลย แค่ ๒๐ ปีกว่าก็มี”
  Continue reading  Post ID 42


 • อบรมเยาวชน Gen Z 10 จังหวัดภาคตะวันออก

  จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ คณะทำงาน และแกนนำเยาวชน Gen Z 10 จังหวัดภาคตะวันออก มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับ สมาคมสื่อสร้างสรรค์ฯ ภาคตะวันออก และศูนย์เยาวชน Gen Z ภาคตะวันออก สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ คณะทำงาน และแกนนำเยาวชน Gen Z 10 จังหวัดภาคตะวันออก เพื่อให้มีความรู้ Continue reading  Post ID 42